Hosiasson Philippe (Филип Германович Гозиасон)

Годы жизни (1898 – 1978)

Фильтры